Misiunea şi viziunea palatului

Focşani

 
        Organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar prin care se completează şi se aprofundează cunoştinţele însuşite în procesul instructiv educativ ,se dezvoltă priceperi şi desprinderi potrivit vocaţiei şi opţiunilor copiilor, se formează şi se dezvoltă capacităţi intelectuale, se descoperă şi se cultivă talentele, se stimuleaza spiritul creator si de investigatie, formarea si afirmarea personalitatii individuale, educarea elevilor in spiritul democraţiei participat.
       Palatul Copiilor Focsani organizează si desfaşoara manifestari consacrate unor  evenimente istorice, concursuri, expozitii, simpozioane,serbari si carnavaluri, jocuri distractive, tabere de profil, etc.       
 

Viziunea unităţii

 
    Petrecerea timpului liber al copiilor in mod placut si util prin programe educative, instructiv-educative, conform optiunilor copiilor, a dorinţei acestora de a petrece clipe placute in mod organizat